Obecné informace

 • Chata Děvín není komerčně používaným objektem a slouží výhradně pro účely studentů a zaměstnanců Gymnázia Trutnov, případně pro absolventy Gymnázia Trutnov a osoby, které se významně zasloužili o její údržbu či o správu Nadačního fondu Gymnázia Trutnov a jeho činnost.
 • Nadační fond Gymnázia Trutnov spravuje chatu Děvín z darů, které obdrží od svých dárců, mezi něž patří i osoby uvedené v první větě, které chatu mohou příležitostně užívat.
 • Rezervační formulář slouží pro potřeby Nadačního fondu Gymnázia Trutnov a výše uvedených osob, aby je uvedení mohli sledovat, kým a kdy je chata užívána, zda zejména za účelem enviromentální výchovy studentů, údržby objektu či zásobováním topným dřevem nebo vzpomínkové návštěvy na dobu spojenou se studiem gymnázia.

Po vyplnění formuláře

 • Na uvedený e-mail Vám přijde potvrzení o vytvoření rezervace.
 • Rezervace je platná až po jejím schválení administrátorem webu. O tomto budete informování také e-mailem.

Před návštěvou Děvína

 • Ten, kdo si pobyt rezervuje, je povinen vždy den před plánovanou návštěvou zavolat paní Volkové (tel.: 733 108 278) a domluvit se na předání klíčů a dalších potřebných věcí.
 • Tato osoba je jediná a zodpovědná, se kterou se řeší návštěva jako celek. Pouze s ní se vyřizují veškeré náležitosti a případné vzniklé situace. Dále je v případě své absence povinna určit svého zástupce, který přebírá veškeré povinnosti.
 • Při vyzvednutí klíčů obdrží provozní řád, seznámí se s ním a je povinna ho dodržovat a zajistit jeho dodržování ostatními osobami na chatě. Provozní řád je také posílán jako příloha potvrzení rezervace.
 • Při předání klíčů se hradí kauce, která je vrácena opět při vrácení klíčů. Z kauce se hradí zejména případná škoda způsobená na chatě během konkrétního pobytu, a to za podmínek uvedených v provozním řádu chaty Děvín.

Po skončení návštěvy Děvína

 • Je třeba vrátit klíče u paní Volkové a podepsat předávací protokol, a to v den odchodu z chaty (lze případně domluvit i jinak po dohodě).
 • Při předání se nahlásí případné škody a závady, které budou ověřeny pověřenými osobami.
Formulář