Nadační fond různými formami podporuje aktivity studentů a učitelů gymnázia, které nelze finančně pokrýt z běžného rozpočtu školy.

Jednou z nich je i tzv. sociální program, tedy podpora sociálně slabších rodin studentů finančním příspěvkem na částečné krytí nákladů spojených se studiem na gymnáziu. Jedná se např. o příspěvek při účasti na školních kurzech, exkurzích, třídních výletech, studentských projektech, soutěžích apod. Příspěvek je poskytován v odůvodněných případech jednorázově nebo i opakovaně na základě posouzení jednoduché žádosti, a to až do výše 50% celkových nákladů. Žádost předloží zákonný zástupce nebo plnoletý student prostřednictvím třídního učitele nebo přímo kterémukoliv členu správní rady nadačního fondu, nejlépe osobně nebo elektronicky na safar@gymnaziumtu.cz.


Mgr. Ladislav Šafář