Galerie Dračí ulička

Z chodby Dračí uličkou

Projekt školní galerie vznikl v roce 2002. U jejího zrodu stál učitel českého jazyka a výtvarné výchovy Jaroslav Dvorský. Nápad vzešel z rodičovské iniciativy, konkrétně od jednoho tatínka, který měl blízký vztah k výtvarnému umění a se založením galerie výrazně pomohl. V únoru roku 2002 se tedy rozběhla šňůra výstav, které trvají již více než 18 let. Galerie byla pojmenovaná na paměť malebné trutnovské uličky. Ta musela v sedmdesátých letech 20. století ustoupit megalomanskému projektu a byla stržena. Její jméno se tedy znovu objevilo v pojmenování obyčejné školní chodby, která už ale nebyla jen chodbou, proměnila se v galerii. Studenti i široká veřejnost si brzo zvykli, že se můžou těšit z měnících se výstav, obdivovat profesionalitu zkušených výtvarníků i nasazení a originalitu amatérských nadšenců. V galerii se střídaly výstavy z oboru malby, kresby, grafiky, fotografie, ale i instalace a prostorová tvorba. Umění se v gymnáziu rychle zabydlelo a studenti byli od začátku zapojeni do aktivního života galerie. Každým rokem učitelé výtvarné výchovy uspořádali Studentský výtvarný salon, kdy byl prostor galerie Dračí ulička vyhrazen pro přehlídku prací připravených studenty buď doma, nebo během výuky při hodinách výtvarné výchovy.?


Mezi výtvarníky a umělci

Jmenujme alespoň některá jména, která se na plakátech a pozvánkách na výstavy objevila. Návštěvníci i studenti si v galerii Dračí ulička mohli prohlédnout díla Josefa Váchala, Josefa Wagnera, Bohdana Holomíčka, akademické malířky Jany Bitnerové. Své skici a návrhy na animované filmy přijel představit držitel Českého lva Jan Balej, volnou textilní tvorbu předvedla vedoucí textilního ateliéru na VŠUP v Praze Jitka Svobodová. Jedním z nedávných projektů bylo představení tvorby významného ilustrátora Jiřího Gruse. Vzhledem k tomu, že se zde uspořádá čtyři až pět akcí ročně, je toto jen zlomek z výstav, které za téměř dvacetiletou dobu svého trvání galerie zažila. Pravidelné setkávání s původní uměleckou tvorbou je součástí života už několika generací studentů trutnovského gymnázia. A o vlivu na duši a estetické cítění studentů nemůže být pochyb.?


A galerie dnes??

Její život pokračuje dál organizováním výstav, setkáváním a radostí z umělecké výtvarné tvorby. Jen se možná více přesunul směrem ke studentům a jejich práce jsou častější součástí galerijního programu. Výstavní prostor je svěřen do jejich péče u příležitosti různých výročí nebo akcí. Tak zde byla uspořádána výstava organizace Amnesty International doplněná pracemi studentů na téma dodržování a porušování lidských práv. Několik let po sobě probíhala vždy v listopadu pod vedením učitele Jana Erbena výstava Movember, která upozorňovala na problematiku onkologických onemocnění mužů. Studenti oslavili svými pracemi a portréty osobností českého života stoleté výročí založení republiky i sametovou revoluci. A studentské výtvarné salony také patří i nadále k životu Dračí uličky.


Galerie